This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Bericht van de directievoorzitter

Beste stakeholders,

Afgelopen jaar was wederom een goed jaar voor Bouwinvest. Zowel de Nederlandse als de wereldwijde vastgoedmarkten vertoonden een mooi herstel. Hierdoor hebben wij zowel op onze Nederlandse als op de internationale portefeuilles goede resultaten geboekt. Maar belangrijker: vrijwel al onze portefeuilles versloegen de marktindices over de lange termijn, wat aantoont dat onze investeringsstrategie werkt en dat wij de juiste keuzes maken. Wij hebben vorig jaar in totaal € 782 miljoen geïnvesteerd: € 522 miljoen in onze Nederlandse portefeuilles en € 260 miljoen internationaal. Dit was weliswaar minder dan het record aan investeringen van € 1,1 miljard in 2014, maar gegeven de stevige concurrentie op de markt en onze strenge kwaliteitscriteria blijft het een goede prestatie.

We hebben op verschillende fronten vooruitgang geboekt, in lijn met het investeringsplan van onze belangrijkste investeerder bpfBOUW. Het door ons beheerde vermogen is opnieuw gegroeid, van € 6,7 miljard (einde boekjaar 2014) naar € 7,5 miljard. Dit ondanks de verkoop van een deel van de portefeuille van het Office Fund; een aantal kantoren paste niet meer bij de strategische uitgangspunten van het fonds. Ook hebben wij de diversiteit van onze totale portefeuille verder verbeterd met nieuwe aankopen voor zowel het Hotel Fund als het Healthcare Fund en internationaal een verhoging van de exposure in de Azië-Pacific regio en in beursgenoteerd vastgoed. Wij beschouwen de zorgvastgoedsector als veelbelovend, gegeven de combinatie van een vergrijzende bevolking en een hogere levensverwachting.

We hebben onze huidige investeerders behouden en daarbovenop acht nieuwe investeerders in onze drie open fondsen mogen verwelkomen. Opgeteld zijn in iets meer dan twee jaar tijd elf institutionele beleggers (bpfBOUW niet meegerekend) tot onze fondsen toegetreden. Vanzelfsprekend heeft dit geholpen bij het behalen van een andere doelstelling, namelijk diversificatie van de funding van onze beleggingsportefeuilles.

Dit onderstreept de toenemende interesse voor vastgoedinvesteringen onder institutionele beleggers. Vastgoed is een ideale langetermijninvestering voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers die verplichtingen hebben op de lange termijn. De rendementen zijn stabiel en relatief hoog in vergelijking met aandelen en obligaties. Bovendien zijn de risico’s beheersbaar en biedt vastgoed institutionele beleggers de mogelijkheid hun beleggingsportefeuilles te spreiden. Vastgoed stelt beleggers eveneens in staat om waarde te creëren die verder gaat dan de financiële voordelen, namelijk voor de samenleving als geheel. Vastgoed creëert huisvesting en werk en is een hele zichtbare concrete investering; het belang hiervan is niet te onderschatten.

Wij geloven dat deze factoren de komende jaren de beleggingen in de vastgoedsector zullen blijven stimuleren. Met het oog op de toekomst zijn we ervan overtuigd dat beleggers de keuze willen hebben tussen beleggen in Nederland of beleggen in internationaal vastgoed. Nederland is slechts een klein onderdeel van de wereldmarkt, die op zichzelf steeds kleiner wordt naarmate de belangrijkste markten in de wereld, zoals de VS, Europa en de Azië-Pacific regio, transparanter worden. Doordat we in de loop der jaren veel ervaring en expertise in internationaal vastgoed hebben opgebouwd, kunnen wij ons voordeel doen met deze mondialisering. We hebben op dit moment immers internationale investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen ter waarde van rond de € 2,6 miljard, met gezonde rendementen.

Bouwinvest realiseert zijn investeringsstrategie voor institutionele investeerders met een team van 140 mensen (131,1 fte’s), allemaal gevestigd in Amsterdam. We beschikken niet alleen over de juiste strategie en de juiste focus, maar ook over stevige en duurzame samenwerkingsverbanden met experts op de verschillende plekken ter wereld. Zoals wij ons in Nederland richten op onze kernregio’s en daar beleggen, zoeken wij wereldwijd de mondiale kernregio’s op, waar we met lokale investment managers werken.

Vanwege de voortgaande wereldwijde verstedelijking zal de meeste groei – en dus de grootste waardevermeerdering – volgens ons plaatsvinden in de grote steden van bepaalde landen of regio’s. Vandaar dat we ons op internationaal niveau specifiek richten op belangrijke steden die wij beschouwen als de stuwende krachten van de (toekomstige) wereldeconomieën. Uiteraard beleggen we daarbij in markten met transparante vastgoedsectoren en werken we met partners die een goede staat van dienst hebben en net zo gericht zijn op kwaliteit als wij. Wijzelf én onze belangrijkste investeerder zijn ervan overtuigd dat deze internationale investeringsstrategie ook in de toekomst solide rendementen gaat opleveren. Dit is ook de reden dat bpfBOUW heeft besloten om het strategisch aandeel internationale beleggingen de komende jaren te verhogen tot 40% van het totale beheerde vastgoedvermogen van bpfBOUW. De overige 60% blijft belegd in onze vijf Nederlandse fondsen. 

In 2015 bleek dit geloof in onze internationale investeringen meer dan gerechtvaardigd, aangezien onze internationale portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen, mede dankzij een sterke Amerikaanse dollar, een voortreffelijk rendement van 19,2% opleverde. Met evenveel plezier melden wij dat onze vijf Nederlandse fondsen vorig jaar eveneens goed hebben gepresteerd (8,7%). Het totaalrendement kwam op 12,8% en het gewogen gemiddelde van de fondsen overtrof de markt.

Uiteraard vergt dit veel van de Bouwinvest organisatie. Het goede nieuws is dat we vorig jaar opnieuw op diverse fronten organisatorisch aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Als onderdeel van ons ‘operational excellence’-programma hebben we de risicorapportage van onze portefeuilles en van de gehele bpfBOUW-portefeuille vernieuwd en verbeterd. Ook hebben we geïntegreerde integriteitsrisicoanalyses gemaakt, en hebben al onze mensen integriteitstrainingen gevolgd. Onze inspanningen om een plezierige en uitdagende werkomgeving te creëren werpen vruchten af. Afgelopen jaar deed maar liefst 95% van de medewerkers mee aan ons medewerkersonderzoek. De medewerkerstevredenheidsscore steeg opnieuw, en wel naar 8,0 (7,8 in 2013).

Op het MVO-vlak zijn wij allemaal trots op het feit dat onze drie sectorfondsen voor het tweede jaar op rij de GRESB-status ‘Green Star’ hebben verworven. Uiteraard zullen wij nog harder moeten werken om deze status te behouden, aangezien duurzaamheidscriteria alleen maar strikter zullen worden en aan belang zullen winnen. Op verantwoorde wijze goede rendementen genereren is echter onlosmakelijk verbonden met onze missie en met ons commitment aan de kwaliteit van onze portefeuille tot ver in de toekomst.

Tot slot wil ik graag al onze medewerkers bedanken voor hun betrokkenheid, toewijding en harde werken van het afgelopen jaar. We kunnen allemaal meer dan trots zijn op wat we in 2015 hebben bereikt.

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Marjanne Sint als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. We bedanken Marjanne voor haar betrokkenheid en bezieling in de afgelopen acht jaar en voor haar bijdrage aan het succes van Bouwinvest. Wij wensen Marjanne veel succes voor de toekomst. Haar plaats is ingenomen door Carolien Gehrels, die we in juli 2015 als nieuw lid hebben verwelkomd.

Dick van Hal, Directievoorzitter en statutair directeur

  • Share this article