This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Wet bestuur en toezicht

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Bouwinvest heeft dientengevolge de statuten en interne regelgeving aangepast – voor zover van toepassing en indien nodig – om te voldoen aan genoemde wetgeving. De Wet bestuur en toezicht bevat onder meer een richtlijn voor een evenwichtige verdeling naar geslacht binnen de Directie en Raad van Commissarissen. Ten minste 30% van deze posities zou ingevuld moeten zijn door vrouwen en ten minste 30% door mannen. Momenteel zijn bij Bouwinvest zowel de posities binnen de Directie als die binnen de Raad van Commissarissen nog niet op de hiervoor genoemde evenwichtige verdeling ingevuld. Mede afhankelijk van het profiel van de leden van de Directie en/of de Raad van Commissarissen die in de toekomst zullen aftreden, zal een evaluatie worden uitgevoerd om het gewenste profiel van de nieuwe leden vast te stellen. Vanzelfsprekend spelen daarbij diversiteitscriteria, waaronder een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, een rol.

  • Share this article