This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten

Bouwinvest heeft met de fondsen een beheerovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van twee jaar. Tevens heeft de onderneming een mandaat van bpfBOUW met betrekking tot de International- en Heritage- portefeuilles voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van vijf jaar. De management fee wordt berekend op basis van de ‘net asset value’ en is naar verwachting over 2016 ongeveer € 30 miljoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Betreft de huur- en leaseovereenkomsten:

 

2015

2014

Eerste jaar

1.728

1.455

Tweede tot vijfde jaar

5.412

2.716

Meer dan vijf jaar

-

-

Totaal

7.140

4.171

Het management stelt zich op het standpunt dat de management fee ten laste van het Residential Fund, Office Fund en Retail Fund zijn vrijgesteld van Nederlandse btw op basis van de vrijstelling voor het beheer van collectieve beleggingsfondsen. 

Bouwinvest heeft geen btw berekend over de fee voor het tweede en derde kwartaal van 2013. De Nederlandse fiscus heeft een aanslag opgelegd van € 2,0 miljoen voor de niet-betaalde btw. Bouwinvest heeft bezwaar aangetekend tegen de aanslag van de Nederlandse fiscus en het management verwacht nihil te betalen. De maximale impact op het resultaat voor belastingen is € 2,9 miljoen indien de btw moet worden betaald, omdat € 0,9 miljoen als vordering is opgenomen, zie noot 5.

  • Share this article