This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Voorstel resultaatbestemming 2015

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over 2015 een dividend uit te keren van € 2.700.000 en het overige resultaat van € 1.721.740 ten gunste van de overige reserves te brengen. Het nettoresultaat over het jaar bedraagt € 4.421.740.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

  • Share this article