This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Visie en strategie

Bouwinvest is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in vastgoed voor institutionele beleggers. Bouwinvest heeft een beheerd vermogen van € 7,5 miljard, dat beheerd wordt door 140 medewerkers (131,1 fte’s), die allen vanuit Amsterdam werkzaam zijn.

Onderscheidende kenmerken van onze organisatie zijn:

  • Gespecialiseerde vermogensbeheerder

  • Wortels in vastgoed en pensioenen

  • Stabiele, self-supporting organisatie met een robuuste governance-structuur

  • Vereiste checks & balances

  • Klantgerichte organisatie (maatwerk)

De core business van Bouwinvest omvat investment management, fondsmanagement en assetmanagement.

Onze missie

Wij voorzien in een solide rendement op vastgoedinvesteringen, op een verantwoorde manier, voor institutionele investeerders en hun deelnemers. Ons team van toegewijde vastgoedprofessionals bereikt dit door het beheer van internationale vastgoedinvesteringen en Nederlandse vastgoedfondsen.

Onze visie

Wij zijn van mening dat de internationale vastgoedmarkten uitstekende perspectieven bieden voor langetermijninvesteringen, met relatief stabiele rendementen en kansen voor vermogensgroei.

Vastgoed is inmiddels een volwaardige, op zichzelf staande beleggingscategorie met transparante internationale beleggingsmarkten en strenge corporate governance eisen. Verschillende wereldwijde demografische trends, zoals de voortgaande verstedelijking, toename van het aantal kleine huishoudens en de vergrijzing, zullen de komende decennia leiden tot een groeiende vraag naar woningen, winkels en kantoren.

Vastgoed biedt institutionele investeerders tevens de mogelijkheid tot spreiding van de portefeuille over landen en sectoren, met een beter risico-rendementsprofiel dan aandelen en obligaties. Stabiele huurinkomsten en jaarlijkse huurstijgingen fungeren bovendien als inflatiehedge op de investeringen, waardoor institutionele beleggers aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit is waarom een toenemend aantal institutionele beleggers op zoek gaat naar de juiste vastgoedvermogensbeheerder om hun aandeel in internationaal vastgoed uit te breiden.

Onze strategie en doelstellingen

De strategie van de managementorganisatie is om beheerst te groeien, met daarbij 100% tevreden opdrachtgevers.

Voor de periode van 2016 tot 2018 vertaalt dit zich in de volgende doelstellingen:

  • Realiseren van de doelstellingen van het Vastgoedbeleggingsplan 2016 van bpfBOUW

  • Realiseren van de doelstellingen van de fondsplannen van de Nederlandse sectorfondsen

  • Behoud en acquisitie van nieuwe investeerders voor de Nederlandse sectorfondsen

Onze marktpropositie: het bieden van betrouwbare mogelijkheden om in vastgoed te beleggen

Uitgangspunt voor Bouwinvest is het besef dat het door ons beheerde vermogen ingelegd is door pensioendeelnemers. Alles wat wij doen is daarom gebaseerd op de overtuiging dat financiële zekerheid één van de belangrijkste waarden is die een vermogensbeheerder kan bieden.

Wij bieden deze zekerheid door te voorzien in betrouwbare beleggingsmogelijkheden: Bouwinvest ontzorgt opdrachtgevers door een brug te slaan tussen de vastgoedbeleggingsopdracht en de diverse soorten vastgoed waarin belegd kan worden. We geven invulling aan deze ontzorging door enerzijds een separaat vastgoedmandaat voor bpfBOUW te beheren en anderzijds Nederlandse vastgoedfondsen aan te bieden waarin investeerders kunnen deelnemen.

  • Share this article