This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Vooruitzichten

Het aandeel internationale beleggingen zal de komende jaren groeien om de gewenste bredere diversificatie binnen de internationale vastgoedportefeuille te bereiken. Nadat vorig jaar de focus verschoof naar de regio’s Noord-Amerika en Azië-Pacific, zal op termijn de regionale spreiding in de portfolio meer in balans komen. Het rendement op de totale internationale vastgoedportefeuille zal naar verwachting in overeenstemming zijn met de langetermijndoelstelling van 7,5%. Dit is hoog in vergelijking met obligaties en nettorendementen op direct vastgoed en is het gevolg van het herstel van de intrinsieke waarde en J-curve effecten in de bestaande portefeuille. Naar verwachting zullen de bestaande investeringen in alle regio’s dergelijke relatief hoge rendementen genereren, gedreven door verwachte huurstijgingen en gunstige financieringskosten. De verwachting is dat de aanvangsrendementen relatief laag blijven, aangezien de historisch hoge premie op staatsobligaties als een buffer dienen tegen stijgende rentes. De toevoeging van beursgenoteerde beleggingen draagt bij aan een verbetering van het algehele risico-rendementprofiel van de internationale portefeuille.

In 2016 voorzien wij voor de meeste vastgoedmarkten verdere groei, en dit optimisme geldt over het algemeen ook voor de rendementsontwikkeling bij de door ons beheerde vastgoedbeleggingen.

In 2015 trokken we opnieuw profijt van onze onverminderde investeringen tijdens de afgelopen (crisis)jaren. Zo verwachten we in de toekomst ook de vruchten te zullen plukken van onze strategische beslissingen in 2015, zoals nieuwe investeringen in woningen en winkelvastgoed en de verkoop van de kantoorvastgoedobjecten die niet langer als kernbeleggingen golden. We zijn positief gestemd ten aanzien van de Nederlandse vastgoedmarkt en beschikken over een zeer goed gevulde pijplijn met transacties van in totaal € 700 miljoen. Dit zal leiden tot nog meer belangstelling voor onze fondsen en mogelijk de toetreding van nieuwe investeerders.

De vastgoedsector is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen beleggingscategorie, die zich wat resultaten betreft volop bewezen heeft in vergelijking met vastrentende waarden en aandelen. Steeds meer institutionele beleggers vergroten hun allocatie naar vastgoed. Vastgoed biedt immers een solide en stabiel rendement, die bescherming tegen inflatie en diversificatie van de beleggingsportefeuille mogelijk maakt. Vastgoed zorgt ervoor dat investeringsportefeuilles veel beter bestand zijn tegen de turbulentie en de volatiliteit in financiële markten en de steeds strengere eisen van toezichthouders. De toenemende belangstelling zal uiteraard voor meer concurrentie en hogere prijzen in de vastgoedmarkt zorgen, zeker wanneer het topobjecten betreft in de allerbeste segmenten van onze kernregio’s. Anderzijds zijn veel investeerders op zoek naar een vermogensbeheerder met de juiste expertise en een gedegen staat van dienst in de vastgoedbranche.

Wij vinden dat we voldoen aan dat profiel. Dat verklaart waarom investeerders veel belangstelling hebben voor onze open fondsen. In slechts twee jaar tijd is het aantal nieuwe investeerders in deze fondsen van nul naar elf gegroeid, en we verwachten er nog veel meer in de komende jaren te mogen verwelkomen. Dit zal zich vertalen in een erg sterke marktpositie voor Bouwinvest. We beschikken over de middelen, de marktkennis en het commitment om onze reeds goed gevulde pijplijn verder uit te breiden in 2016 en daaropvolgende jaren, zodat we tegemoet kunnen komen aan de groeiende vraag van Nederlandse en internationale institutionele investeerders.

Amsterdam, 14 maart 2016

Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V.

Dick van Hal, Directievoorzitter en statutair directeur
Arno van Geet, Financieel Directeur
Allard van Spaandonk, Directeur Nederland
Stephen Tross, Directeur Internationale Investeringen

  • Share this article