This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Inleiding

Bij Bouwinvest zien we het als onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze investeringen aan duurzaamheidscriteria voldoen en dat we op een verantwoorde en ethische wijze ons werk doen. We hebben altijd al vanuit een langetermijnvisie gewerkt, en pijlers op het gebied van milieu, maatschappij en governance spelen een belangrijke rol in onze beleggingsstrategie. Dit hangt samen met onze overtuiging dat duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen en onze bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage leveren aan stabiele rendementen op onze vastgoedinvesteringen.

Door maatschappelijke, ecologische en ethische afwegingen effectief te integreren in de kern van onze bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering kunnen we meer waarde creëren voor al onze stakeholders en betere risicogewogen rendementen genereren voor onze aandeelhouders. Daarom houden we al jaren rekening met deze ESG (environmental, social & governance) factoren bij onze dagelijkse werkzaamheden en beslissingen. Wij staan voor een veelheid aan uitdagingen: veranderingen in de beleggingsmarkt, veranderende behoeften van consumenten, het navolgen van wet- en regelgeving, klimaatverandering en de noodzaak van efficiënter gebruik van grondstoffen.

Onze MVO-strategie stelt ons in staat het hoofd te bieden aan deze uitdagingen, en om dit alles te combineren met de creatie van waarde voor al onze stakeholders.

Belangrijke MVO ontwikkelingen in 2015

  • We hebben diverse successen geboekt met het creëren van waarde op de lange termijn via duurzame samenwerkingsverbanden.

  • Onze drie Nederlandse sectorfondsen hebben voor de tweede jaar op rij de GRESB ‘Green Star’-status verkregen.

  • Onze CEO Dick van Hal tekende het Ambitiestatement van de Dutch Green Building Council om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen door samenwerking en focus op waardecreatie.

  • Het aantal best presterende 'Green Star'-fondsmanagers in onze internationale portefeuille is in vier jaar tijd verdubbeld.

  • CO2-emissies van de managementorganisatie zijn in 2015 met 0,6% gedaald (-7,7% sinds 2012).

  • We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de actualisering van ons MVO-beleid.

  • We hebben actief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen in ons aannamebeleid voor nieuw personeel en via een partnership met HomePlan.

Stakeholderbetrokkenheid en management

Bouwinvest heeft te maken met diverse stakeholders en wij realiseren ons dat onze bedrijfsvoering en de keuzes die we maken gevolgen hebben voor deze stakeholders, zowel op de korte als op de lange termijn. Onze stakeholders zijn onder andere aandeelhouders, investeerders, huurders, zakenpartners zoals vastgoedbeheerders, internationale vastgoedmanagers en -ontwikkelaars, onze werknemers, toezichthouders, lokale autoriteiten en de maatschappij als geheel. We beschouwen het als onze plicht om onze betrokkenheid naar deze partners te tonen en onze verantwoording te nemen op de gebieden die onze stakeholders belangrijk vinden.

De prioriteiten van onze stakeholders op het gebied van maatschappij en milieu zijn onder meer goede corporate governance, ethisch handelen, respect voor mensenrechten, duurzaam vastgoed en een prettige leefomgeving. Wij houden bij al onze beleggingsbeslissingen sterk rekening met deze prioriteiten.

Bouwinvest beschouwt een open en transparante dialoog als de beste manier om met zijn stakeholders in gesprek te blijven. Dit helpt ons belangrijke zaken te identificeren die relevant zijn voor de Bouwinvest-organisatie en onze fondsen, en te achterhalen wat onze stakeholders willen en wat zij relevant vinden. Dit helpt ons vervolgens om onze positieve impact te vergroten, onze kosten te verlagen, de organisatie toekomstbestendig te maken en uiteindelijk waarde te creëren voor al onze stakeholders.

  • Share this article