This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Voortgang in 2015

In 2015 heeft Bouwinvest een aantal belangrijke stappen gezet om MVO verder te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Onze MVO-strategie rust op drie pijlers: ons streven om een betrouwbare zakenpartner te zijn, het doel om onze vastgoedinvesteringen verder te verduurzamen in samenwerking met onze stakeholders en ons streven een ethische en billijke werkgever te zijn. Hiermee zijn we op de goede weg om onze ambities op financieel en duurzaamheidsgebied in één strategie te laten samenkomen. Alleen zo kunnen we immers op de lange termijn waarde creëren voor al onze stakeholders.

Nederlandse vastgoedfondsen verwerven Green Star–status

Bouwinvest hanteert de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) om de duurzaamheidsprestaties van de drie belangrijkste Nederlandse sectorfondsen te meten en te vergelijken. In 2015 namen deze drie sectorfondsen opnieuw actief deel aan dit initiatief, dat transparantie en duurzaamheid in de vastgoedsector bevordert. Het resultaat van de ingezette strategie en acties die Bouwinvest ook in 2015 heeft ondernomen om de prestaties op het vlak van milieu en maatschappij te verbeteren is dat onze drie fondsen Residential, Office en Retail in 2015, voor het tweede jaar op rij, het predikaat ‘Green Star’ hebben gekregen, de hoogst haalbare GRESB-categorie. Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best om deze status in 2016 en daarna te behouden.

Duurzaamheids-hotspots

Bouwinvest werkt momenteel aan een zogenoemde materialiteitsmatrix die de onderneming helpt de belangrijkste duurzaamheidsthema’s te identificeren en een strategie uit te werken voor een structurele aanpak van deze kwesties. Dit is van belang omdat duurzaamheid over veel meer gaat dan alleen het milieu en het verminderen van schadelijke uitstoot. Echte duurzaamheid behelst ook kwesties op het vlak van ethiek, recht, maatschappij, compliance, risico’s en HR.

In een maatschappij waarin steeds hogere eisen worden gesteld moet een serieuze MVO-strategie op al deze kwesties ingaan om duurzame waarde te kunnen creëren voor de stakeholders van een organisatie. De materialiteitsmatrix zal helpen ons bewustzijn te vergroten van het feit dat integratie van ESG-criteria (‘environmental, social and governance’) in onze dagelijkse bedrijfsvoering essentieel is. Daarnaast helpt de matrix onze prioriteiten en targets aan te scherpen. Deze matrix is tevens het vertrekpunt voor verder overleg met verschillende relevante stakeholdergroepen in 2016.

CO2 footprint Bouwinvest-organisatie

In 2012 is Bouwinvest begonnen meer inzicht te verschaffen in de CO2-uitstoot van de managementorganisatie. Een jaar later hebben we de ambitie geuit om onze organisatie in 2020 klimaatneutraal te maken. De afgelopen jaren hebben we al belangrijke voortgang geboekt met het terugdringen van onze emissies en in 2015 hebben we verdere stappen gezet om onze emissies te reduceren. We hebben onder meer op de volgende terreinen voortgang geboekt:

  • Het elektriciteitsverbruik op het hoofdkantoor is 9% verder gedaald in 2015, waarmee de totale afname sinds 2010, toen er met actief energiemanagement werd begonnen, op 37% uitkomt.

  • Emissies samenhangend met de verwerking van ons afval zijn met 11% gedaald.

  • Het gebruik van meer brandstofzuinige leaseauto’s (waaronder hybride en elektrische leaseauto’s) leidde tot een vermindering van onze CO2-emissies van meer dan 2%, terwijl het aantal gereden kilometers 4% steeg.

  • Een neveneffect van de gestegen internationale investeringen was een toename van de CO2-emissies met 14% als gevolg van vliegreizen.

Deze en andere maatregelen hebben geleid tot een totale reductie van onze CO2-emissies met 0,6% vergeleken met het voorgaande jaar. De emissie-intensiteit, uitgedrukt in ton CO2/fte, daalde 2,9%. Bovendien koopt Bouwinvest hernieuwbare energie (elektriciteit) voor de gehele vastgoedportefeuille. Dit is onderdeel van ons beleid om de negatieve impact op het milieu te beperken en gebruik van duurzame bronnen te stimuleren.

  • Share this article