This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Internal control framework

Bouwinvest heeft een effectief framework voor interne controle geïmplementeerd op basis van het COSO-framework. Het internal control framework biedt een redelijke mate van zekerheid dat de managementorganisatie en de door haar beheerde fondsen hun financiële en operationele doelen halen, en tevens voor de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsactiviteiten, de betrouwbaarheid van de financiële rapportage en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. In het eerste kwartaal van 2016 verkreeg Bouwinvest de ISAE 3402 type II- verklaring voor het jaar 2015.

'Four lines of defence’-model

Bouwinvest heeft een monitoring en controle framework geïmplementeerd op basis van het ‘four lines of defence’- model (zie figuur). Compliance, risk management, control en internal audit zijn conform dit model ingericht. Dit model biedt een integrale benadering van compliance en risicobeheersing, met beleid dat zo is vormgegeven dat het aan de eisen van zowel de toezichthouder, de publieke opinie, als de aandeelhouders voldoet, terwijl de uitoefening van de toezichthoudende functies zo gericht, efficiënt en kosteneffectief mogelijk wordt gemaakt.

De 'four lines of defence' zijn de volgende:

  1. Directie – verantwoordelijk voor het integreren van een risico- en controleomgeving in de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  2. Compliance, risk management en control – verantwoordelijk voor beleidslijnen inzake risico’s, naleving en controle, een efficiënte en kosteneffectieve implementatie van deze beleidslijnen en een continu verbeteringsproces.

  3. Onafhankelijke Internal Auditor – waarborgt dat de vereiste beheersingsmaatregelen worden uitgevoerd.

  4. Raad van Commissarissen en externe accountant – de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en geeft advies. 

Bouwinvest's four lines of defence
  • Share this article