This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

‘In control’ statement

De directie heeft een ‘in control’ statement afgegeven over de risico’s in de financiële rapportage en de strategische en operationele risicobeheersing bij Bouwinvest. De directie is verantwoordelijk voor een deugdelijke risicobeheersing en goed functionerende interne-controlesystemen en voor de beoordeling van de effectiviteit daarvan. Op basis van de beoordeling van de risicobeheersings- en interne-controlesystemen is de directie van mening dat deze systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële rapportage geen onjuistheden van materieel belang bevat. In het algemeen geldt dat de risicobeheersings- en interne-controlesystemen op de juiste wijze functioneerden in 2015 en er geen indicatie is dat deze systemen in 2016 niet op de juiste wijze zullen functioneren. In 2015 zijn er in deze systemen geen tekortkomingen aan het licht getreden die materiële gevolgen zouden kunnen hebben, en evenmin tot het moment waarop dit jaarverslag in 2016 werd ondertekend. Verder zijn er geen tekortkomingen in de interne-controlesystemen geconstateerd die een materieel effect zouden kunnen hebben op de operationele en compliance risico’s, alsmede op de financiële rapportagefunctie en het functioneren van de Internal Auditor en de externe accountant.

  • Share this article