This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Monitoring en rapportage

Binnen de verschillende activiteiten van Bouwinvest wordt een breed scala aan risico's voortdurend door de directie gemonitord. Ter ondersteuning van deze controle en om transparantie over risico’s te optimaliseren, stelt de risk controller elk kwartaal een risicorapportage op. In 2015 waren er drie types van risicorapportage:

  • risicorapportage voor portfolio bpfBOUW

  • risicorapportage als onderdeel van de fondsverslagen voor AIF-fondsen

  • rapportage van business incidenten

Zowel de portefeuille van bpfBOUW als de risicorapportage voor de fondsen zijn in 2015 herzien. De herziening was gericht op het verhelderen en compacter maken van informatie over risico's op beide aggregatieniveaus. Bovendien is de rapportage over de portefeuille van bpfBOUW toegespitst op de risico's die in de risk charter van het pensioenfonds zijn geïdentificeerd. Het format van de rapportage van business incidenten is in 2015 niet veranderd.

  • Share this article