This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

MVO doelstellingen

MVO doelstellingen 2014-2016

 

wanneer

status 2015

Bijdragen aan tevredenheid bij de medewerkers

  

Retention management: opleiding en ontwikkeling voor key personnel, potentials en high performers ingericht

2016

Behaald

Vitaliteit: ziekteverzuim vasthouden op niveau onder 2,1%

2014-2016

Behaald

Doorgroeimogelijkheden: interne doorstroom stimuleren (doorstroomratio van 10%)

2014-2016

Op koers

Diversiteit: bevorderen intrede jong talent door aanbieden van minimaal 8 stageplaatsen

2014-2016

Behaald

   

Effectieve samenwerking met stakeholders en effectieve corporate governance als leidend principe voor al onze handelingen

  

Opzetten van een structurele samenwerking met externe beheerders om de milieu-impact te verminderen

2014

Niet behaald

Beleid ontwikkelen en implementeren omtrent duurzaam inkopen

2015-2016

Op koers

Samenwerkingsprogramma opzetten met huurders om de milieu-impact te verminderen

2014

Behaald

   

Minimaliseren van onze impact op het milieu

  

Verder uitrollen van een milieumanagementsysteem inclusief slimme meters

2014

Behaald

Updaten duurzaamheidsassessment nieuwe investeringen en uitvoeren assessments in bestaande portefeuille

2014

Behaald

Reductie energieverbruik met 10% ten opzichte van 2012

2015

Gedeeltelijk *

Werken naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering (directe uitstoot)

2020

Op koers

   

Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

  

Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

2014

Behaald

Volledige implementatie van het Integrated Reporting-raamwerk

2015-2016

Op koers

Doorontwikkelen maatschappelijke activiteiten sponsorbeleid

2014

Behaald

* Behaald voor 2 van de 3 fondsen

  • Share this article