This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

MVO prestatie-indicatoren

Social data

BOUWINVEST

2015

2014

   

2015

2013

Human resources

   

Medewerkersonderzoek

  

Aantal medewerkers in fte (GRI: LA1)

131.1

128

 

Tevredenheid

8,0

7,8

Tijdelijk contract (GRI: LA1)

5%

4%

 

Betrokkenheid

7,7

7,6

Vast contract (GRI: LA1)

95%

96%

 

Bevlogenheid

7,6

7,0

Ziekteverzuim (%) (GRI: LA7)

1,9%

2,4%

 

Leeftijdsopbouw medewerkers (GRI: LA13) 2015

Verloop (%) (GRI: LA2)

6,1%

5,0%

 

Gemiddeld

%

Man

Vrouw

Gelijkheid en diversiteit

   

<30

8

75

25

Vrouwen (%) (GRI: LA13)

34%

34%

 

30-40

33

78

22

Vrouwen senior management (%) (GRI: LA13)

18%

15%

 

40-50

35

61

39

Training en opleiding

   

50-60

18

48

52

Stage- en afstudeerplaatsen

4

6

 

>60

6

63

37

Environmental data
 

Residential Fund

Office Fund

Retail Fund

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Betrokkenheid huurder

      

Aantal huurcontracten

14.597

13.771

742

889

461

451

Nieuwe huurders

2.533

1.683

136

186

69

34

Green Leases

nvt

nvt

2

7

10

2

DUO Labels (GRI-CRESS: CRE8)

nvt

nvt

5

5

352

263

Responspercentage (GRI: PR5)

1.902

2.186

29%

34%

49% *

Tevredenheidscores (GRI: PR5)

7,3

7,4

6,9

7,5

5,8 *

* Betreft een tweejaarlijks onderzoek. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2014.

  

Absoluut

like for like vergelijking

   

Residential Fund

Office Fund

Retail Fund

Totaal

INREV Sustainability prestatie-indicatoren

Units

2015

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Energieverbruik

          

Totale energieverbruik (GRI: EN4)

MWh

33.616

7.025

7.541

14.071

14.564

1.018

1.045

22.114

23.150

Totale gasverbruik (GRI: EN3)

MWh

15.597

2.920

2.807

367

272

3.391

3.432

6.678

6.511

Totale stadsverwarming en -koeling (GRI: EN4)

MWh

24.080

-

-

3.034

3.761

57

111

3.091

3.873

Totale energieverbruik uit alle bronnen (GRI: EN4)

MWh

73.293

9.945

10.349

17.472

18.597

4.466

4.588

31.882

33.534

           
  

2015

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Broeikasgasuitstoot

          

Totale directe broeikasgasuitstoot (GRI: EN15) Scope 1

ton CO2e

2.914

545

524

69

51

633

641

1.247

1.216

Totale indirecte broeikasgasuitstoot (GRI: EN16) Scope 2

ton CO2e

92.450

2.796

3.001

5.600

5.797

405

416

8.801

9.214

Totale broeikasgasuitstoot (GRI: EN16) Scope 1 en 2

ton CO2e

95.363

3.342

3.526

5.669

5.847

1.039

1.057

10.049

10.430

Totale broeikasgasuitstoot na compensatie

ton CO2e

2.914

545

524

69

51

633

641

1.248

1.216

           
  

2015

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Waterverbruik

          

Totale waterverbruik (GRI:EN8)

m3

78.819

nvt

nvt

54.912

55.804

678

639

55.590

56.443

           
  

2015

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Afvalmanagement

          

Afval totaalgewicht (GRI: EN22)

ton

575

nvt

nvt

244

292

141

162

385

454

Recyclingspercentage

 

71

nvt

nvt

1

1

8

12

65

65

           
   

2015

2014

2015

2014

2015

2014

  

INREV Sustainability intensiteit-indicatoren

          

Energie-intensiteit van gebouwen (GRI-CRESS: CRE1)

kWh/m²/year

 

9,3

9,6

145,0

155,0

34,4

35,4

  

De intensiteit van broeikasgasuitstoot van gebouwen (GRI-CRESS: CRE3)

kg CO2e/m2/year

 

3,1

3,3

48,7

47,2

8

8,2

  

Waterintensiteit van gebouwen (GRI-CRESS: CRE2)

m3/m²/year

 

nvt

nvt

0,480

0,487

0,027

0,026

  
 

Residential Fund

Office Fund

Retail Fund

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Certificaten

      

EPC labels (% gelabeld) (GRI-CRESS: CRE8)

100,0%

100,0%

100,0%

71,0%

93,4%

76,0%

Groene energielabels (A,B of C label)

92,6%

92,3%

67%

85,5%

82,2%

79,1%

Gemiddelde EPC-score

1,32

1,33

1,25

1,04

0,98

1,33

Green Building certificaten (BREEAM) (GRI-CRESS: CRE8)

nvt

nvt

nvt

nvt

4

1

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Overall Score (GRI-CRESS: CRE8)

66

65

76

76

69

63

Bouwinvest rapporteert milieugegevens van vastgoedobjecten waarbij regievoering – ‘management control’ – mogelijk is (via de methode van operationele sturing). Gegevens worden verstrekt van objecten waar wij de bevoegdheid hebben om operationeel beleid te introduceren en implementeren en waar we verantwoordelijk zijn voor de inkoop van energie en water en voor de verwerking van afval. De mogelijkheid van regievoering verschilt sterk per type vastgoed, bijvoorbeeld woning- of kantoorvastgoed; deze verschillen bepalen de mate van invloed die we hebben op de (meetbare) duurzaamheidsprestaties van onze vastgoedobjecten.

Absoluut verbruik is het totale verbruik van de vastgoedobjecten in onze fondsen tijdens de verslagperiode en geeft inzicht in de totale milieubelasting.

‘Like-for-like’ gegevens en wijzigingen hebben betrekking op vastgoedobjecten in onze portefeuille die gedurende de volledige periode van 24 maanden volledig eigendom waren van Bouwinvest en operationeel waren. Vastgoedobjecten die zijn geacquireerd, verkocht of een grote renovatie ondergingen in deze periode zijn uitgesloten. Deze gegevens geven inzicht in de ontwikkeling van een indicator in de loop van de tijd bij een constante portefeuille-omvang. Totale netto CO2 uitstoot na compensatie is de totale CO2 uitstoot na afboeking en compensatie doormiddel van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Dit is in lijn met het streven van Bouwinvest om de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op klimaatverandering te beperken en opwekking van duurzame energie te bevorderen.

Energie-, emissie- en waterintensiteit wordt gerapporteerd op basis van like-for-like verbruiksdata en verhuurbaar vloeroppervlakte. Het betreft collectief ingekochte onderdelen en verbruik voor de algemene ruimten evenals verbruiksdata van huurderruimte die niet individueel is bemeterd.

  • Share this article