This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Financiële analyse Bouwinvest in 2015

Kosten en baten

De ontvangen management fees stegen in 2015 met 9,3% naar € 30,5 miljoen. Na aftrek van de totale bedrijfslasten van € 25,4 miljoen (2014: € 24,6 miljoen), resteerde een hoger dan verwacht bedrijfsresultaat van € 5,1 miljoen in 2015, een stijging van 55% ten opzichte van 2014. De totale bedrijfslasten waren in 2015 hoger dan 2014 door de groei van de organisatie en daaraan gerelateerde hogere personeelskosten. 

Fiscaal resultaat

De actieve belastinglatentie is verminderd met de berekende vennootschapsbelasting van € 1,5 miljoen over 2015. De actieve belastinglatentie is opgenomen op basis van in eerdere jaren geleden verliezen die met de belastingdienst verrekend kunnen worden. 

Totaalresultaat

Het resultaat na belastingen kwam in 2015 uit op € 4,4 miljoen. Dit is 18,1% hoger dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar (€ 3,6 miljoen).

Financiële positie

Als gevolg van het behaalde resultaat is het eigen vermogen van Bouwinvest in 2015 gestegen van € 27,2 miljoen naar € 29,4 miljoen, bij een solvabiliteitsratio van 89% (2014: 88%). 

Liquiditeitspositie

Er was eind 2015 € 16,8 miljoen aan rekeningcouranttegoeden bij huisbankier ABN AMRO beschikbaar. Hiermee kon ruimschoots worden voldaan aan alle uitstaande verplichtingen en werd tevens formeel voldaan aan de vereisten die volgen uit de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

Winstverdeling en dividendbeleid

De directie stelt voor een dividend van € 2,7 miljoen uit te keren in 2016.

  • Share this article